10.11.2018

Tiden nærmer sig til, at vi  skal til og finde årets medlem 2018 i kredsen.

Som de tidligere år skal der findes et medlem blandt kredsmedlemmerne, som gennem året har ydet en ekstra indsats for klubben og klubmedlemmerne.

Ekstra indsats kunne være:

  • Arbejdsdage.
  • Med i udvalg.
  • God kreds kammerat.
  • Behjælpelig.
  • MV.

 

HUSK. Din stemme tæller også.

 

I år har bestyrelsen valgt, at der vil være en “postkasse” og stemmesedler i klubhuset, hvori man kan lægge sin stemme.

Det er kun kredsmedlemmer som kan afgive stemme.

Man vil kunne afgive sin stemme  fra den 1. december til 26. januar 2019.

Årets medlem kåres på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen