Hundeførermærker

Gældende Bestemmelser

Hundeførermærker

Alle medlemmer af Schæferhundeklubben kan, når det nødvendige antal point er opnået
og de økonomiske forpligtigelser opfyldt, ansøge om hundeførermærke.

Ansøgningen sendes sammen med resultathæfte til Brugshunderådet
via kredsens BRK.
Ansøgning skal udformes på vedlagte blanket. 
(kan printes ud øverst på siden)

Point kan kun opnås med hunde, der bevisligt er uddannet og fremført af ansøgeren
ved arrangementer afholdt i henhold til prøveprogrammet
samt ved FCI’s IPO-NM og IPO-VM samt ved WUSV’s VM.

Point kan kun opnås med Schæferhunde.
Kun prøver som er registreret i Schæferhundeklubbens officielle resultathæfter kan give HF. point.

At leje/låne hunde for herved at erhverve point til hundeførermærke er ikke tilladt. 
Kun point opnået i bestående prøver kan godkendes.

Der gives kun point en` gang med hver hund for IPO1-,IPO2-prøver samt FP-prøve.
IPO3-prøver, SPH1-og 2-prøver samt UHP- prøver kan gentages efter ønske.

Det bemærkes at point opnået ved UHP-prøver gives i den udstrækning og det antal,
det pågældende hundeførermærke kræver.
Det vil sige et point til bronze- og sølvmærket og to point til guld- og elitemærket.

Der skal dog gå fire uger mellem hver aflagt prøve af samme type.
Undtaget for denne frister VM, NM, DM og udtagelseskonkurrencer hertil.

Hvis en hundefører fremfører to eller flere hunde til en prøve,
der eventuelt kan strække sig over to dage,
kan man uanset prøven, hvis de øvrige betingelser er opfyldt,
få godkendt point til hundeførermærket for begge hunde.

Den samme hund kan ikke inden for samme prøve termin aflægge to for skellige prøver.

Ved ejerskifte af en hund med IPO3-prøve eller SPH-prøve kan den nye ejer få godkendt point,
hvis den sidst aflagte prøve med den foregående ejer ligge rmindst et år tilbage.

Schæferhundeklubbens Danmarksmester i IPO3 og SPH tildeles elitemærket,
såfremt der opnås prædikatet fortrinligt
samt at betingelserne for opnåelse af guldmærket er opfyldt.

For opnåelse af hundeførermærker kræves

Bronzemærket:

For op nåelse af bronzemærket kræves 20 point erhvervet inden for to år.
En UHP-prøve skal være bestået inden for de to år.

Sølvmærket

For opnåelse af sølvmærket kræves 35 point erhvervet inden for tre år .
En UHP-prøve skal være bestået inden for de tre år.

Guldmærket

For opnåelse af guldmærket kræves 50 point erhvervet inden for seks år. 
To UHP-prøver skal være bestået inden for de seks år.

Elitemærket

For opnåelse af elitemærket kræves 150 point og der er ingen tidsbegrænsning
for point til elitemærket,
dog er det en forudsætning at guldmærket er tildelt.

Årets Danmarksmester i IPO3 og SPH tildeles elitemærket,
såfremt der opnås prædikatet fortrinligt
samt at betingelserne for opnåelse af guldmærket er opfyldt.

Hundefører der har opnået hundeførermærket i kredsen.

Elitemærket

Hanne Mørup Bergholdt

PrøvePrædikatPointPrøvePrædikatPoint
IPO VOF2 pointSPH2F9 point
IPO VOSG1 pointSPH2SG7 point
IPO1F5 pointSPH2G6 point
IPO1SG4 pointIPO – SPHF18 point
IPO1G3 pointIPO – SPHSG14 point
IPO2F7 pointIPO – SPHG12 point
IPO2SG6 point 
IPO2G5 point 
IPO3F9 point 
IPO3SG8 point 
IPO3G7 point 
SPH1F8 point 
SPH1SG6 point 
SPH1G5 point 
UHP1 point 
FP1 point