Prøveleder
Jeannette Sjôberg
Mobil: 23 20 00 30


Dommer:
Mikkel Kruse

For første gang, havde vi Mikkel Kruse til at dømme færdselprøver, i kredsen.

Der var 6 tilmeldte ekvipager, hvilket var en stor glæde, 
da alle var kreds 56 medlemmer.
Dvs. at vores strategi, om målrettet træning, har båret frugt.

På pladsen måtte vi desværre sige tak til to af HF, to ganske unge hunde, 
så de skal nok komme igennem senere.

De 4 HF der kom med i byen klarede også denne del. 
Så alt i alt, 4 beståede FP. 
Flot arbejde af trænerne og HF på lydighedsholdene.

En tak til alle hjælpere og Charlotte for at passe køkkenet og vores afsluttende Gourmetmiddag, grillede pølser med brød.

En tak skal lyde fra prøvelederen, til vejrguderne, HF for godt hundearbejde, 
hjælperne, dommer og tilskuerne. 
Tak for I bakkede opJeannette Sjôberg