Schæferhundeklubben for Danmark
Magtenbøllevej 9, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg
Telefon +45 52 77 14 67
schaeferhund@schaeferhund.dk
www.schaeferhund.dk
D. 12/11-2018
Meddelelse fra Hovedbestyrelsen
Vi har modtaget en kontraopsigelse fra Lise N. Drudgaard som gør, at vi overdrager
sekretærfunktionen til vores nye eksterne sekretariat ”Vores Bureau” allerede fra
d.d. mandag d. 12/11. Lise har valgt at holde resten af sin ferie i en del af sin
opsigelsesperiode, og derfor sker overdragelsen allerede nu.
Vi vil gerne sige Lise tak for et rigtig godt samarbejde i de forgangne år og også for
hendes altid positive og venlige væremåde. Overdragelsen og afslutningen sker i
fuld fordragelighed og med gensidig respekt.
Stemmerne i telefonerne og e-mail besvarelserne vil nu komme fra firmaet ”Vores
Bureau”, bestående af:
Elisabeth Dreier Sidsel Kofoed Vi Thanh La Thorkild Markussen
Telefonnummer, e-mailadresser og åbningstider er uændret.
I kan stifte nærmere bekendtskab med ”Vores Bureau” i næste udgave af
Schæferhunden.
På hovedbestyrelsens vegne
Tina Nørgaard – Kasserer