Fra formanden.

Velkommen til nye – og gamle medlemmer.
Jeg vil løbende med ”fra formanden” informere jer om hvad der røre sig i og udenfor kredsen.
Dette er så den første :

Efter overstået generalforsamling og indskrivning er vi nu klar til 1. halvår i kredsen.

Der er afholdt et bestyrelsesmøder med den nye bestyrelse.
Hvor udvalgene er gennemgået og tilrettet.
Der er ikke de store ændringer, på nær PR udvalget, som vi har valgt at nedsætte ad hoc ved behov.

Vi fortsætter med vores messenger  grupper til de enkelte hold.
Der er tilføjet 1 ny gruppe (IPO gr. B kreds 56) da vi har valgt at dele lydighedsholdene op i to,
nemlig IPO gr. B og famileholdet.

Som navnene siger er IPO. Gr B for dem som træner målrettet hen mod en prøve,
og famileholdet er for dem, som i første omgang gerne vil have en lydig hund.
Skulle det senere vise sig at man får mod på en prøve, vil der selvfølgelig være mulighed for det.
Charlotte Heltved står for famileholdet og Bjarne Jensen for IPO gr B.

Der er sket ændringer på C holdet (forsvar). Simon og Michael Larsen har valgt at stoppe i kredsen.
Det er dog lykkedes os, at få en erfaren figurant til at komme og hjælpe Søren Balsløv med at figurerer for jeres hundes.
Fremover vil der være forsvarsarbejde om torsdagen.

Alle de øvrige hold fortsætter som tidligere.    >>hold oversigt

BHU arbejder på at få rallylydighed med som en træningsmulighed.
Følg med på hjemmesiden.
Jeg ved der kommer til at ske noget her i foråret.

Husk også lige, at vi afholder 2 kurser her i foråret. B og C kursus med Martin Knudsen
og Sporkursus med Lars Lentz.
Yderligere oplysninger finder du her på  hjemmeside.  >>læs mere her

Kom endelig til bestyrelsen, hvis du har ris/ros, ideer og lad os få en snak om det.

Brug vores hjemmeside www.kreds56.dk
her vil der løbende komme nyheder fra bestyrelsen
og information om, hvad der sker i kredsen og ude i den store hundeverden.

Til slut vil ønske jer god træning og kammeratligt samvær.

Formand
Bjarne Jensen