Udarbejdet 7/9-2018 af formand Bjarne Jensen på vegne af kredsbestyrelsen kreds 56.
Dataprocedure for Schæferhundeklubben kreds 56 Præstø.

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft pr. 25. maj 2018, ønsker vi
hermed at synliggøre vores procedurer:
1. Et medlem bliver ved indmeldelse registreret med:
1.1. Fulde navn
1.2. Adresse, postnummer og by.
1.3. Fødselsdato (IKKE personnummer)
1.4. E-mailadresse
1.5. Telefonnummer
1.6. Indmeldelsesdato
1.7. Titel (hvis man har en tillidspost eller andet i klubben)
1.8. Medlemstype (alm. medlem, familiemedlem, instruktør etc.)
1.9. Et medlem skal ved indmeldelse underskrive en tilladelse til at navn, adresse, mail og billeder må offentliggøres på vores hjemmeside og Facebook gruppen ”kreds56”

2. Et medlem bliver slettet på følgende måder:
2.1. Hvis man aktivt (skriftligt til formanden eller sekretæren) udmelder sig, bliver man slettet straks.
2.2. Hvis man blot undlader at betale træningsskontigent, bliver oplysningerne under punkt 1 stående i
12 måneder. Herefter slettes man fra medlemsdatabasen.

Hovedklubben benytter nedenstående hjemmesider, som vi i bestyrelsen også har adgang til:
Schæferhundeklubben for Danmarks leverandør af medlemssystem og hjemmeside, Mobillos.dk,
har lavet et tillæg til deres betingelser, vedr. GDPR (General Data Protection Regulation), som
findes på hjemmesiden www.mobillos.dk eller ved at følge linket her:
http://www.mobillos.dk/mobillos/files/gdpr_mobillos.pdf
Schæferhundeklubben for Danmark benytter Dansk Kennel Klubs hundedatabase ”Hundeweb”.
DKKs håndtering af personlysninger står beskrevet her:
http://www.schaeferhund.dk/xdoc/300/dkk_behandling_af_personoplysninger_a4.pdf

Luk menu