Tilbage til holdoversigt

 

 

Træningsstruktur Hvalpe Træningsstruktur B - Hold Træningsstruktur ABC - Hold
Træningsstruktur IPO - Hold Træningsstruktur Klikker - Hold Træningsstruktur Familiehunde- Hold

Generel målsætning:

Formålet med træningen er at bibringe HF'erne bred viden om og indsigt i
- schæferhunden som race, herunder dens oprindelse  
- dens røgt og pleje  
- dens fysiske og psykiske udvikling  
- træningsmetoder  
- klubstruktur (Hovedklub og LD 1)  
- kredsstruktur (Kreds 56)  
- prøver  
- hvalpeshows, skuer og udstillinger  
- avlskåringer, -mønstringer og avlsgodkendelse  
- konkurrencer  
- schæferhunden som familiehund  
- schæferhundens sygdomme, herunder HD  
- m.m.

Vilkår for træningen:

1) Fremmøde:
Der kræves stabilitet fra HF's side for at få det optimale udbytte af træningen.

2) Holdopdeling:
Hundene indplaceres på følgende seks hold efter alder og uddannelses-niveau:  
              * Hvalpeholdet: Fra 2 mdr. til tænderne er skiftet  
              * B-Holdet: Hunde uden prøver 

             
* ABC-Holdet: Bestået B-prøve/ AB-prøve/ FP-prøve 
             
* IPO-Holdet: Bestået ABC-prøve/ IPO- prøve/ SL-prøve 
             
* Klikkerholdet: Ingen krav 
             
* Familiehundeholdet: Ingen krav

Oprykning til næste hold sker gennem prøver.
Dette gælder dog ikke oprykning fra Hvalpeholdet til B-Holdet.
Ej heller klikker- og familiehundeholdene.

3) Hovedklubmedlemskab:
For at træne gruppe A (spor) og gruppe C (forsvar) kræves Hovedklubmedlemskab.

For at træne gruppe B (lydighed)
på ABC-Holdet - IPO-Holdet og Klikkerholdet kræves ligeledes Hovedklubmedlemskab.

Hvalpeholdet, B-Holdet B og Familiehundeholdet kan trænes uden Hovedklubmedlemskab.  

4) Fravalg af discipliner:
På ABC-Holdet og IPO-Holdet kan gruppe C eller gruppe B og C fravælges efter HF's ønske.
IPO-Holdet har kun få obligatoriske A-”lektioner”.

5) Trænernes egne hunde:
Trænerne (herunder sportrænere og figuranter)
kan af hensyn til deres egen (egne) hund(e) frit vælge hvilke hold, de ønsker at træne på.

6) Ansvar:
Træneren er hovedansvarlig overfor HF'erne og BHU.
Træneren følger holdet under gruppe A, B og C træningen.  

7) Klager:
Evt. klager fra HF'ere behandles i første omgang af træneren.
Ved evt. fortsat uenighed af BHU og i sidste instans af Bestyrelsen.  

8) Træningsfordeling:
BHU forestår træningen på
Hvalpeholdet,
B-Holdet,
ABC-Holdet
IPO-Holdet,
Klikkerholdet
Familiehundeholdet.

 AVU forestår ring- og udstillingstræningen.