02. december 2017

 

 

FCI / WUSV
HB er bekendt med, at FCI og WUSV ikke har kunnet / villet underskrive deres fælles kontrakt.

HB kender på nuværende tidspunkt ikke baggrunden for dette, ej heller hvilken betydning / konsekvens dette måtte have for Schæferhundeklubben .

Schæferhundeklubben’s FU er inviteret til et møde med DKK’s FU torsdag d. 23.11,         
og når dette møde er afholdt, har vi mere information, som vil blive meldt ud umiddelbart efter mødet.

På vegne af Hovedbestyrelsen


Peter Maltha Larsen
Landsformand

Referat fra møde med DKK d. 23/11 2017>>>>>>Klik her