28. marts 2018

 

 
  Medlemsmøde
tirsdag den 13. marts 2018"OBS ny dato"
Kl. 19.00 i klubhuset, kreds 56
(Fællestræning for alle hold inden mødet)


Dagsorden:
1. Velkommen og præsentation af bestyrelsen og BHU
2. Året 2017 som gik og 2018 som kommer
3. BHU
a) Træning
b) Kurser og andre ønsker
4. Kantinen
5. Ordet er frit


/Bestyrelsen

/BHU

 

Ref. fra mødet:

Medlemsmøde tirsdag den 13 marts 2018

Bjarne bød velkommen til de 15 fremmødte og gennemgik derefter dagsordenen.
Bestyrelsen/bhu blev gennemgået. Da alle vidste hvem der er hvem, var dette hurtigt overstået.

Træningen på holdene fungerer til alles tilfredshed .
Den eneste ændring der er kommet her i første halvår er, at gruppe b-holdet er delt op i ipo gruppe B
og familieholdet, hvilket alle er tilfreds med.

På C-holdet er 2 figuranter stoppet,
så vi har fået en ny figurant, som alle er yderst tilfreds med.
Det er aftalt at vores nye figurant ikke vil have sit navn offentliggjort på hjemmesiden
eller andre steder,
hvilket vi må respektere.
Søren Balsløv fortsætter som hidtil.

Med hensyn til kurser fremadrettet blev der lagt op til, at medlemmerne kommer til bestyrelsen/BHU
med deres ønsker.
Anni Simonsen spurgte til B&C kurset, om man kunne deltage med kun lydighed,
hvilket der ikke tidligere har været problemer i.
Martin er alsidig og tilpasser sig kursistens ønsker.

Michael spurgte til våbentilladelse, hvilket der skulle være faldet på plads.

Charlotte informerede om, at kantinen kører godt.
Skulle der blandt medlemmerne være en ildsjæl som vil hjælpe, så tag en snak med Charlotte.

Under ordet er frit, var der ikke nogen der havde noget, så vi fik alle en hyggelig snak med hinanden.

Bestyrelsen må derfor tage det som om, at kredsen, den gode tone og sammenholdet er på rette vej.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Jensen