20. september 2016

 

 
  Medlemsmøde
tirsdag den 27. september 2016
Kl. 19.15 i klubhuset, kreds 56
"Der vil være fællestræning fra kl. 18.00 -19.00."
 

Dagsorden
1. Velkommen ved formand Tommy Corfitsen
2. Præsentation af bestyrelsen
3. Kantinen v/Heidi Larsen
4. Medlemsundersøgelsen v/Charlotte Heltved
5. Eventuelt

/Bestyrelsen