14. august 2017

 

 
  Medlemsmøde
tirsdag den 05. september 2017
Kl. 19.15 i klubhuset, kreds 56

 

Dagsorden
1. Velkomst, herunder præsentation af bestyrelse og udvalg.
2. BHU, kommende arrangementer m.v.
3. Indkommende emner fra medlemmerne.
4. Eventuelt.

Er der medlemmer der har emner som de vil have taget op på mødet under punkt 3.,
sendes de til formand Bjarne Jensen,
bkjensen61@gmail.com som skal have det tilsendt senest søndag den 27. august


/Bestyrelsen