18. november 2017


 


Kredsmester 2017


SL1
Jan Herneth /
Chade`s Chanto


 


SPH2
Jan Herneth /
Chade’s Odessa
 

       

Kredsmesterskab 
2005 
2006
2007  
2008
2009   
2010
201
1   
2012
2013 
2014

2015
2016

Kredsmesterskab 2017
Lørdag den 18. november
 


Prøveleder:
Jeannette Sjôberg
Tlf.  23 20 00 30

 


Dommer:
Lene Carlson

 

 

                                                          Tilmelde ekvipage
 

SL1
Jan Herneth /
Chade`s Chanto
A - 80 point = G
B - 85 point = G
Ialt: 165 point = G

SPH1
Thomas Bruzelius /
 Calippo Ajax

Udeblevet :-(
 

SPH1
Susanne Olsen /
 Le-Wans Dina
 04 point = M
 

SPH2
Frank Jürs /
 Jabina Diezel
40 point = M
 

 

SPH2
René Nielsen /
 Mai Tuk Tara
90 point = SG
 

SPH2
Jan Herneth /
Chade’s Odessa
92 point = SG
 

SPH2
Kate Matthiassen /
cutulus audi
 48 point = M