03. februar 2008

Information fra brugshunderådet

Da vi stadig modtager mange resultatlister indeholdende deltagere, som ikke er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark eller anden specialklub, hvilket jo ikke er tilladt og derfor bruger megen unødig tid på at følge op på dette er følgende blevet besluttet.
 
Pr. 1/3-2008 SKAL en person, som deltager i en prøve være angivet på resultatlisten med sit medlemsnummer.
 
Er vedkommende medlem af en anden specialklub skrives eks. Malle 12345, DCH 67891 osv, da vi har undersøgt at også medlemmer af de øvrige specialklubber har et medlemsnr.
 
Nummeret kan skrives i feltet for Hundefører - og adresseoplysninger. evt. i stedet for bynavn blot vi har postnr.
 
Medlemsnummeret kan rekvireres i klubbens sekretariat eller fås i egen kreds da kredsbestyrelserne minimum en gang om året modtager en liste over kredsens medlemmer indeholdende medlemsnummer.
 
 Her kan du også finder dit medlemsnummer:
- der står over dit navn på medlemsbladet Schæferhunden
- hvis du betaler via PBS, er det tallet i betaleridenten MINUS det sidste ciffer, som er et teknisk kontroltal/ciffer
.

En god idé kunne være at skrive sit medlemsnummer ind i resultathæftet så man altid har det med.
 
Det er stadig hundeføreren, der skal være medlem og ikke nødvendigvis ejeren af hunden.
 
Vi håber dette får resultatlisterne på ”rette kurs” igen – så vi undgår et evt. administrationsgebyr på opgaven.
 
Ovenstående gælder stadig ikke for deltagere til Begynder B-prøven.
 
På vegne af BHR
Lene Carlson
Formand