17. december 2014

 

Info fra BHU

 
 
Til kredsens medlemmer som træner spor.

 
Det er ikke tilladt at benytte markerne til sportræning udenfor kredsens
 officielle træningstid, lørdage mellem 9 – 12.
 
 Instruktørerne beslutter på dagen, hvor holdet skal træne for at skåne markerne
 og sprede besøgene blandt vores landmænd.

 
Ønsker man at træne mere, må man selv kontakte sine nærmeste naboer/landmænd.

 Kredsen kan ikke stille med flere træningsmarker,
 da vi ikke kan styre hvem og hvor ofte markerne så bliver benyttet.

 På bestyrelsen/BHU’s vegne

 BRK
 Jan,