26. april 2016

Referat fra Hundeførermøde onsdag. d. 20. april 2016.

Der var fremmødt min. 20 af kredsens medlemmer.

Der var afbud fra FM Tommy, Jennifer, Per A. og Søren.

 

Jeannette startede med at takke for det store fremmøde.

BHU’s forslag til træningen blev fremlagt.

Mere samarbejde mellem HF, så man har en sparringspartner under træningen, specielt i gruppe A og gruppe B.
Dette vil fremme ens egen træning, da der altid er øjne på de øvelser der laves og ens makker kan komme med inputs.
Det vil også fremme ens viden, at skulle deltage i sin makkers træning.
Hundene trænes én ad gangen, så der er max. fokus på den enkelte hund og HF.

Der blev foreslået at udarbejde en handleplan for den enkelte hund, dette kan ske i samarbejde med ens trænere og figuranter.
Mål og i særdeleshed delmål kan sættes i perspektiv, så der er størst mulig udvikling – og det hele ikke bare er et uoverskueligt mål.

Jeannette laver et skema som du evt. kan benytte til din handleplan.

Skud skal varsles til alle på banen, inden der skydes.

Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer på de tilmeldte hold. Din træner har planlagt træningen ud fra at du deltager.

Forårsprøver 28. og 29. maj.

Husk det også er for DIG! Du kan få al den hjælp du behøver inden prøven.
Det er en rigtig god øvelse både for dig og din hund, at stille også til de små prøver.

Kurser

                      Grundkursus d. 20. august i kreds 56.

                      Martin Knudsen – B og C (Martin vender tilbage med en weekend det passer).

John Rasmussen – Hvalpeinstruktør (lørdag) gruppe C (søndag), gruppe C er for alle,
Hvalpeinstruktør er for trænere og aspiranter, også fra andre kredse. (John vender tilbage med en weekend det passer).

Hvordan trives du og din hund i kreds 56? Får du det forventede udbytte af din træning?

                      Der var kun positiv tilbagemelding på dette.

Jeannette gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at det altid er muligt at komme til enten formanden Tommy eller Jeannette,
hvis man har noget der skal snakkes om, omkring træningen eller andet der foregår på pladsen. 

Andet

Der er kommet nyt login til referater på hjemmesiden, de er oplyst på tavlen i klubhuset.

Vi har fået en forespørgsel fra en Bullterrier-ejer, omkring træning i kredsen. Da hun allerede træner IPO programmet og HAR en FP, har hun fået dispensation foreløbig resten af året. Så ser du en Bullterrier på banen, er det helt ok den er der. Den tiltager i træningen på samme vilkår som alle andre i kredsen.

Der er forslag fra Lisbet om kage om mandagen, der laves en lille pengebøtte, som man kan komme en 5’er i hvis man vil være med på kageholdet. Lisbet sørger for vi kan købe kaffe og sodavand fra klubhuset (når hun får en nøgle).

Træning på Helligdage vil være kl. 9.00, hvis ikke andet er aftalt.

Inge spurgte om vi kunne få længere kæder til A-springet, så det ikke er så stejlt. Bjarne sørger for dette.


Referent Jeannette Sjöberg