12. oktober 2016

 

Hundeførermøde i klubhuset,
tirsdag den 18. oktober
.
"Efter træning"

"PS. Fællestræningen fra kl. 18.00 til 19.00,
derefter er det muligt at købe Lasanette,
til en pris af 25 kr., inden Hundeførermødet.
Mødet starter, når alle er mætte, dog senest kl 19.30."


Der vil være opfølgning på forårets møde: >>læs her
1. Hvordan går det med at samarbejde HF og HF imellem?
2. Bruger du den foreslåede handleplan?
3. Får du dine ønsker og behov dækket, med hensyn til din træning?
4. Er der nogle ønsker for kommende seminarer?
5. Evt.

Mvh. BHU


Jeannette


Per


Simon

 

 


 

Hundeførermøde tirsdag den 18. oktober 2016

Indkaldt af BHU ved Jaennette Sjøberg

Afbud : Per Dandanel, Tommy Corfitsen og Simon Larsen.

Dagsorden

1. Hvordan går det med at samarbejde HF og HF imellem?
2. Bruger du den foreslåede handleplan?
3. Får du dine ønsker og behov dækket, med hensyn til din træning?
4. Er der nogle ønsker for kommende seminarer?
5. Evt.

Jeannette byder velkommen til deltagerne, det er dejligt at så mange har valgt at møde op.

 1. Der var tilkendegivelser på at det nok ville være en god idé men ikke til hver træning. Michael Larsen(træner B holdet før sommer ferien) og Charlotte Heltved (nuværende træner B holdet) kunne begge fortælle at det var forsøgt på holdet men at interessen ikke var hos HF. Heidi Larsen(indlæringsholdet) kunne tilføje at hun brugte det med de 2 HF hun har med at gøre, og at de profiterede af det, Heidi var opmærksom på at de ikke skulle stå alene men at hun også bød ind i forhold til træningen. Charlotte foreslår at de som alligevel skal give deres hunde en pause i træningstiden kan byde sig selv til hos HF.

  Jeanette gjorde opmærksom på de fordele der er ved træning HF og HF sammen: Det er ikke muligt for en selv at se de små detaljer, sidder hunden helt ned, bevæger hunden sig ved kast af apportbuk, giver HF "tegn" til hunden ved øvelser osv. Som HF kan det være svært at udfordre sig selv, og ved at en anden kigger på, vil HF kunne få feedback på sin træning, og derved blive mere bevist om hvad der skal arbejdes på til træningen.

 2. Der var kun en enkelt som brugte handleplanen, Jeannette vejledte om at den lå på hjemmesiden og at den kunne bakke op træningen, så HF blev mere bevist om at udfordre sig selv og se de positive ting ved træningen. Jeannette pointerede at det var vigtigt at det var sjovt at træne så HF kunne beholde lysten til at fortsætte.
 3. De fleste får sine behov dækket til træning. Det er meget op til den enkelte at gøre opmærksom på deres ønsker og behov.
  • Der var ønske om et spejl på banen
  • Flere "for sjov" øvelser
  • Opfølgningen på Jeanettes "kursusdag" i foråret
  • Kursusdag med Jytte Meyer, konkurrencenerver
  • Forprøve til kredsmesterskabet. Det blev aftalt at Michael agerer "dommer" den 29. oktober efter sporet. Her vil der være mulighed for at prøve sig selv og hunden af. Medlemmer som skal til kredsmesterskab har 1. prioritet. Det vil være en hjælp hvis andre også møder op på dagen som kan være gruppe og publikum.
  • Jeanette har kontakt til Martin Knudsen, det bliver først efter årsskiftet.
  • Kursus om kropskontrol af hunden(Jennifer undersøger muligheder)
  • Kursus om massage til hunden/opvarmning. Der vil komme et opslag i klubhuset for at se hvor stor interessen er.
  • Spor kursus
  • Der kom flere forslag til interessante personer som kan lidt af hvert. Renate Hummel, Niels Kock, Petra
 1. Kredsmetserskabet den 12. – 13. november. På forespørgsel om hvor mange der skulle til B prøve, var der kun 2 som tilkendegav at de ville til prøve. En del gav udtryk for at deres apport øvelse ikke var tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Jan Herneth kommenterede at han havde set den manglende træning omkring apportering, han opfordrede på det kraftigste til at HF brugte mere tid på denne disciplin, som tæller ganske mange point i en prøve. For den der mangler resultathæfter, så kan de erhverves hos Jeannette.

Brug af banen: Det er vigtigt at alle rydder op efter sig. Endnu engang lå brædderne til flugtspringet på jorden, de skal sættes på springet igen efter brug.

Jeannette oplyste at hun havde meddelt bestyrelsen at hun til næste generalforsamling har valgt at trække sig som BRK.

Michael ville gerne høre om der var nogen som var interesseret i sporlæggerkursus. Der var et par stykker som meldte sig. Michael og Jan vil stå for oplæringen.

Michael gav udtryk for at han mente stemningen i kredsen ikke var så god. Andre mente at det efter sommerferien var begyndt at gå i den rigtige retning igen. Der var bred enighed om vi gerne vil trivslen i kredsen og at vi alle skal gøre en indsats.

Mødet slut kl. 21.00

Referent Charlotte Heltved