19. december 2016

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling

Schæferhundeklubben kreds 56 – Præstø
Klubhuset Dyrlevvej 24B, Dyrlev 4720 Præstø
Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Valg af to stemmetællere.

Pkt. 3 Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.

Pkt. 4 Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

Pkt. 5 Indkomne forslag.

Pkt. 6 Valg af:
a. Formand for 2 år. På valg Tommy Corfitsen.  Modtager ikke genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem for 2 år. Ann Nielsen.  Modtager ikke genvalg
c. 2 Suppleanter for 1 år. Valg af nye
d. Revisor for 1 år. På valg. Janni Arensbach.  Modtager ikke genvalg.
e. Revisor suppleant for 1 år. På valg. Lisbeth Whitfield.  Modtager genvalg.
f. To kredsrepræsentanter til Repræsentantskabet for 1 år på valg:
   Charlotte Heltved og Tommy Corfitsen

Pkt. 7 Eventuelt
Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (pkt.5), skal være Kredsformanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

HUSK at medbringe dit medlemsbevis til Hovedklubben.
Der vil ikke blive udleveret stemmesedler uden forevisning af gyldigt medlemsbevis.

Stemmeberettigede og valgbar er alle kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Ungdomsmedlemmer har ikke stemmeret.

Trænings- og ungdomsmedlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen uddeles:
Åres medlem 2016
- Præmier til årets hunde


- Derefter er Kredsen vært ved et mindre traktement
- Kredsbestyrelsen i Kreds 56

Formand
Tommy Corfitsen