02. januar 2014

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Schæferhundeklubben kreds 56 – Præstø

Klubhuset Dyrlevvej 24B, Dyrlev 4720 Præstø

                                                                                                  Tirsdag d. 4 februar 2014 kl. 19.00

 

Dagsorden: 

Pkt. 1            Valg af dirigent

 Pkt. 2            Valg af to stemmetællere.

 Pkt. 3            Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.                

 Pkt. 4            Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

 Pkt. 5            Indkomne forslag.

 Pkt. 6            Valg af:

                       a. Næstformand for 2 år. På valg Tommy Corfitsen. Modtager genvalg               

                       b. Kassere for 2 år. Bjarne Jensen. Modtager genvalg.

                       c. Sekretær for 2 år. På valg Charlotte Heltved. Modtager genvalg

 d. Suppleanter for 1 år. Anni Simonsen & Claus Skovhave. Modtager genvalg                         

                      e. Revisor for 1 år. På valg. Janni Arensbach. Modtager genvalg. 

                      f.  Revisor suppleant for 1 år. På valg. Lisbeth Whitfield. Modtager genvalg. 

g. To kredsrepræsentanter til Repræsentantskabet for 1 år. På Valg. Jan Herneth            

                         & Michael Larsen. Modtager genvalg. 

Pkt. 7            Eventuelt 

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen (pkt.5), skal være Kredsformanden skriftligt i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. 

HUSK at medbringe dit medlemsbevis til Hovedklubben.

Der vil ikke blive udleveret stemmesedler uden forevisning af gyldigt medlemsbevis. 

Stemmeberettigede og valgbar er alle kredsens medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Ungdomsmedlemmer har ikke stemmeret. 

Trænings- og ungdomsmedlemmer er velkomne til at overvære Generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen uddeles:

-          Præmier til årets hunde

Årets medlem 

Derefter er Kredsen vært ved et mindre traktement.

 Kredsbestyrelsen i Kreds 56

Formand Michael Larsen