Valget blev sådan:
Hovedbestyrelsen efter Repræsentantskabsmødet 2018:...
 

Landsformand Peter Malta Larsen (1 år)
Næstformand Karin Christiansen (2 år)
Kasserer  Linda Milton
Sekretær Tina Nørgaard (2 år)
Bestyrelsesmedlem Helen Kragh (2 år)
Brugshunderådsformand Vivi Gilsager (2 år)
Suppleant for Brugshundesrådsformand Erik Ahrends (1 år)
Avlsrådsformand René Jørgensen (1 år)
Suppleant for Avlsrådsformand Ulla Hansen (1 år)
1. suppleanter til Hovedbestyrelsen Jan Herneth (1år)
2. suppleant til Hovedbestyrelsen Jørgen Poulsen (1 år)